เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย : อำเภอบางสะพานน้อย : จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ WWW.BANGSAPHANNOICITY.GO.TH
คุณคิดว่าการบริหารงานและการบริการของเทศบาลอยู่ในระดับใด
   ดีมาก
   ดี
   ปานกลาง
   ควรปรับปรุง
 
 
 
 
 
:::::::::::::::::::::