ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : จดหมายข่าว ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565
  รายละเอียด : จดหมายข่าว
ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2565
#เงินภาษีของท่านช่วยพัฒนาท้องถิ่นของเรา
งานจัดเก็บรายได้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
เทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
โทร. 074-799740 , 098-9251424
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 มกราคม. 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 62 คน