ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19)
  รายละเอียด : ประกาศเทศบาลตำบลฉลุง เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย และประสบภาวะยากลำบากในการดำรงชีวิตที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) * คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน 1. เป็นผู้ป่วยติดเตียง 2. เป็นผู้พิการ (มีบัตรความพิการ) 3. เป็นผู้ติดเชื้อเอดส์ (HIV) ให้มายื่นแบบลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ถึง 4 กันยายน 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลฉลุง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30 - 16.30 น.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 134 คน